نت کار

پنل کاربری آسیاتک

کاربران محترم شرکت آسیاتک میتوانند با ورود به پنل کاربری، اقدام به تمدید اشتراک سرویس اینترنت نموده و یا از باقیمانده زمان و حجم سرویس مطلع گردند.

جهت پرداخت از طریق کارت به کارت

بانک پاسارگاد به نام سعید صفائیان

شماره کارت :

5022‎—‎2910‎—‎4774‎—‎8734

جهت پرداخت از طریق باجه شعبه بانک پاسارگاد

بانک پاسارگاد به نام سعید صفائیان

شماره حساب :

336‎—‎8000‎—‎12393012‎—‎1

جهت حواله اینترنتی

بانک پاسارگاد به نام سعید صفائیان

شماره شبا :

IR050570033680012393012101

پرداخت الکترونیکی هزینه اشتراک

ورود به پنل کاربری