نت کار

پنل کاربری آسیاتک

کاربران محترم شرکت آسیاتک میتوانند با ورود به پنل کاربری، اقدام به تمدید اشتراک سرویس اینترنت نموده و یا از باقیمانده زمان و حجم سرویس مطلع گردند.

پرداخت الکترونیکی هزینه اشتراک

ورود به پنل کاربری