نت کار
1. امکان سنجی
2. انتخاب سرویس
3. وضعیت مودم
4. فرم متقاضی
5. گزارش خرید

ثبت نام آنلاین اینترنت پرسرعت ADSL آسیاتک

کاربر گرامی توجه نمایید:

این صفحه ویژه ثبت نام مشترکین جدید شرکت آسیاتک میباشد. لطفا جهت تمدید اشتراک به بخش مربوطه مراجعه نمایید.

برای ثبت نام اینترنت پرسرعت آسیاتک مراحل زیر را دنبال کنید. مراحل ثبت درخواست اینترنت پرسرعت آسیاتک شامل 5 مرحله می باشد.

  • مرحله اول شامل امکان ارائه سرویس اینترنت پرسرعت آسیاتک در شهر یا استان شما می باشد.
  • مرحله دوم شامل قیمت بسته های اینترنت آسیاتک و بسته های که شامل جشنواره فروش آسیاتک می باشد قابل مشاهده و انتخاب است.
  • مرحله سوم شامل شرایط ارسال کارشناس نصب آسیاتک و خرید مودم اینترنت پرسرعت آسیاتک میباشد که با توجه به نوع استان می توانید انتخاب کنید. لازم به ذکر است هزینه نصب و رانژه طبق تعرفه شرکت محاسبه میشود.
  • مرحله چهارم شامل اطلاعات متقاضی حقیقی یا حقوقی جهت درخواست سرویس اینترنت پرسرعت آسیاتک میباشد.
  • در مرحله پایانی شما یک گزارش با توجه به سرویس انتخابی و اطلاعات متقاضی را مشاهده میکنید، و بعد از آن در صورت تایید اطلاعات به گذرگاه بانک ملت جهت پرداخت آنلاین متصل شده و فرایند ثبت نام سرویس اینترنت پرسرعت آسیاتک به پایان می رسد.
    کاربر گرامی بعد از پرداخت شما می بایستی تصویر کارت ملی را مطابق توضیحات برای ما ارسال کنید.

 با عرض تبریک
آسیاتک مفتخر به ارائه سرویس، به شما می‌باشد

کاربر گرامی متاسفانه در حال حاضر آسیاتک برای منطقه مخابراتی شما پورت باز ندارد

کاربر گرامی متاسفانه آسیاتک قادر به سرویس دهی به شما نمی‌باشد

انتخاب نوع سرویس ADSL آسیاتک

پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - جشنواره یکساله
7000 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 10,000,000 ریال
قابل پرداخت : 10,900,000 ریال
یکساله 7000 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 14000 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - جشنواره شش ماهه
3000 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,600,000 ریال
قابل پرداخت : 3,924,000 ریال
شش ماهه 3000 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 6000 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - جشنواره سه ماهه
1500 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,100,000 ریال
قابل پرداخت : 2,289,000 ریال
سه ماهه 1500 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 3000 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - جشنواره سه ماهه
300 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 800,000 ریال
قابل پرداخت : 872,000 ریال
سه ماهه 300 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 600 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - یکساله نقره ای پر حجم
4800 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 32,400,000 ریال
قابل پرداخت : 35,316,000 ریال
یکساله 4800 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 9600 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - یکساله نقره ای کم حجم
960 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 17,280,000 ریال
قابل پرداخت : 18,835,200 ریال
یکساله 960 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 1920 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - یکساله برنزی
240 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 9,600,000 ریال
قابل پرداخت : 10,464,000 ریال
یکساله 240 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 480 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - شش ماهه نقره ای پر حجم
2400 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 17,100,000 ریال
قابل پرداخت : 18,639,000 ریال
شش ماهه 2400 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 4800 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - شش ماهه نقره ای کم حجم
480 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 9,120,000 ریال
قابل پرداخت : 9,940,800 ریال
شش ماهه 480 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 960 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - شش ماهه برنزی
120 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,800,000 ریال
قابل پرداخت : 5,232,000 ریال
شش ماهه 120 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 240 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - سه ماهه نقره ای پر حجم
1200 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 9,000,000 ریال
قابل پرداخت : 9,810,000 ریال
سه ماهه 1200 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 2400 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - سه ماهه نقره ای کم حجم
240 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,800,000 ریال
قابل پرداخت : 5,232,000 ریال
سه ماهه 240 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 480 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - سه ماهه برنزی
60 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,400,000 ریال
قابل پرداخت : 2,616,000 ریال
سه ماهه 60 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 120 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - یک ماهه نقره ای پر حجم
400 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,000,000 ریال
قابل پرداخت : 3,270,000 ریال
یک ماهه 400 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 800 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - یک ماهه نقره ای کم حجم
80 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,600,000 ریال
قابل پرداخت : 1,744,000 ریال
یک ماهه 80 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 160 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - یک ماهه برنزی
20 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 800,000 ریال
قابل پرداخت : 872,000 ریال
یک ماهه 20 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 40 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - یکساله نقره ای پر حجم
2400 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 21,600,000 ریال
قابل پرداخت : 23,544,000 ریال
یکساله 2400 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 4800 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - یکساله نقره ای کم حجم
480 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 10,800,000 ریال
قابل پرداخت : 11,772,000 ریال
یکساله 480 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 960 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - یکساله برنزی
150 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 6,000,000 ریال
قابل پرداخت : 6,540,000 ریال
یکساله 150 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 300 گیگابایت ترافیک داخلی ( فقط برای خط سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - شش ماهه نقره ای پر حجم
1200 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 11,400,000 ریال
قابل پرداخت : 12,426,000 ریال
شش ماهه 1200 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 2400 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - شش ماهه نقره ای کم حجم
240 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 5,700,000 ریال
قابل پرداخت : 6,213,000 ریال
شش ماهه 240 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 480 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - شش ماهه برنزی
75 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,000,000 ریال
قابل پرداخت : 3,270,000 ریال
شش ماهه 75 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 150 گیگابایت ترافیک داخلی ( فقط برای خط سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - سه ماهه نقره ای پر حجم
600 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 6,000,000 ریال
قابل پرداخت : 6,540,000 ریال
سه ماهه 600 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 1200 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - سه ماهه نقره ای کم حجم
120 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,000,000 ریال
قابل پرداخت : 3,270,000 ریال
سه ماهه 120 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 240 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - سه ماهه برنزی
37/5 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,500,000 ریال
قابل پرداخت : 1,635,000 ریال
سه ماهه 37/5 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 75 گیگابایت ترافیک داخلی ( فقط برای خط سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - یک ماهه نقره ای پر حجم
200 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,000,000 ریال
قابل پرداخت : 2,180,000 ریال
یک ماهه 200 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 400 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - یک ماهه نقره ای کم حجم
40 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,000,000 ریال
قابل پرداخت : 1,090,000 ریال
یک ماهه 40 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 80 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - یک ماهه برنزی
12/5 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 500,000 ریال
قابل پرداخت : 545,000 ریال
یک ماهه 12/5 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 25 گیگابایت ترافیک داخلی ( فقط برای خط سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - یکساله نقره ای پر حجم
600 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 12,960,000 ریال
قابل پرداخت : 14,126,400 ریال
یکساله 600 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 1200 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - یکساله نقره ای کم حجم
360 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 8,640,000 ریال
قابل پرداخت : 9,417,600 ریال
یکساله 360 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 720 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - یکساله برنزی
120 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,800,000 ریال
قابل پرداخت : 5,232,000 ریال
یکساله 120 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 240 گیگابایت ترافیک داخلی ( فقط برای خط سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - شش ماهه نقره ای پر حجم
300 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 6,840,000 ریال
قابل پرداخت : 7,455,600 ریال
شش ماهه 300 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 600 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - شش ماهه نقره ای کم حجم
180 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,560,000 ریال
قابل پرداخت : 4,970,400 ریال
شش ماهه 180 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 360 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - شش ماهه برنزی
60 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,400,000 ریال
قابل پرداخت : 2,616,000 ریال
شش ماهه 60 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 120 گیگابایت ترافیک داخلی ( فقط برای خط سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - سه ماهه نقره ای پر حجم
150 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,600,000 ریال
قابل پرداخت : 3,924,000 ریال
سه ماهه 150 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 300 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - سه ماهه نقره ای کم حجم
90 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,400,000 ریال
قابل پرداخت : 2,616,000 ریال
سه ماهه 90 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 180 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - یک ماهه نقره ای پر حجم
50 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,200,000 ریال
قابل پرداخت : 1,308,000 ریال
یک ماهه 50 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 100 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - یک ماهه نقره ای کم حجم
30 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 800,000 ریال
قابل پرداخت : 872,000 ریال
یک ماهه 30 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 60 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

2Mb - یکساله نقره ای پر حجم
300 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 8,100,000 ریال
قابل پرداخت : 8,829,000 ریال
یکساله 300 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 600 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

2Mb - یکساله نقره ای کم حجم
180 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 5,400,000 ریال
قابل پرداخت : 5,886,000 ریال
یکساله 180 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 360 گیگابایت ترافیک داخلی ( فقط برای خط سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

2Mb - یکساله برنزی
60 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,000,000 ریال
قابل پرداخت : 3,270,000 ریال
یکساله 60 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 120 گیگابایت ترافیک داخلی ( فقط برای خط سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

2Mb - شش ماهه نقره ای پر حجم
150 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,275,000 ریال
قابل پرداخت : 4,659,750 ریال
شش ماهه 150 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 300 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

2Mb - شش ماهه نقره ای کم حجم
90 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,850,000 ریال
قابل پرداخت : 3,106,500 ریال
شش ماهه 90 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 180 گیگابایت ترافیک داخلی ( فقط برای خط سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

2Mb - شش ماهه برنزی
30 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,500,000 ریال
قابل پرداخت : 1,635,000 ریال
شش ماهه 30 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 60 گیگابایت ترافیک داخلی ( فقط برای خط سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

2Mb - سه ماهه نقره ای پر حجم
75 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,250,000 ریال
قابل پرداخت : 2,452,500 ریال
سه ماهه 75 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 150 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

2Mb - سه ماهه نقره ای کم حجم
45 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,500,000 ریال
قابل پرداخت : 1,635,000 ریال
سه ماهه 45 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 90 گیگابایت ترافیک داخلی ( فقط برای خط سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

2Mb - یک ماهه نقره ای پر حجم
25 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 750,000 ریال
قابل پرداخت : 817,500 ریال
یک ماهه 25 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 50 گیگابایت ترافیک داخلی ( برای خط فیبر نوری و سیم مسی )
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

2Mb - یک ماهه نقره ای کم حجم
15 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 500,000 ریال
قابل پرداخت : 545,000 ریال
یک ماهه 15 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 30 گیگابایت ترافیک داخلی ( فقط برای خط سیم مسی )

انتخاب مودم و شرایط نصب

لطفا وضعیت مودم خود را مشخص کنید !

انتخاب وضعیت مودم
مودم دارم ، فقط هزینه رانژه
مودم دارم، نیازمند به نصب توسط کارشناس نیستم. هزینه رانژه به مبلغ 600,000 ریال می‌باشد که به فاکتور اضافه می‌گردد.
مودم دارم، درخواست کارشناس نصب
مودم دارم و نیازمند به نصب توسط کارشناس هستم. هزینه رانژه به مبلغ 600,000 ریال و هزینه نصب 1,200,000 ریال به فاکتور اضافه می‌گردد.
مودم ندارم ، انتخاب مودم
مودم ندارم، هزینه رانژه به مبلغ 600,000 ریال و هزینه نصب 1,200,000 ریال و هزینه مودم به فاکتور اضافه می‌گردد.
مودم دارم، هزینه رانژه و درخواست کارشناس نصب
مودم دارم و نیازمند به نصب توسط کارشناس هستم. هزینه رانژه به مبلغ 600,000 ریال و هزینه نصب به مبلغ 400,000 ریال به فاکتور اضافه می گردد و هزینه ایاب و ذهاب توسط کارشناس نقدا دریافت می گردد.

انتخاب مودم

ثبت مشخصات متقاضی

گزارش خرید و تائید نهایی

شرح کالا و خدمات مبلغ (ریال)
کد تخفیف :

پرداخت از طریق کلیه کارت های بانکی
زمان مورد نیاز جهت دایری سرویس اینترنت حدود 3 الی 5 روز کاری می باشد

پرداخت